Web Tasarım Hizmet Sözleşmesi

WEB TASARIM SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta Karadolap..Mah…Nilgün..sok…No:20..d:12 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine mukim . .  Serdal ERGÜL . . . (Bu sözleşmede TASARIMCI olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adresinde mukim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bundan sonra kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ‘nin web sitesi yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu web tasarımlarının TASARIMCI tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve metin bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ‘nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden TASARIMCI sorumlu tutulamaz.  Bu halde, gecikme süresi teslim süresine eklenir.

3.2 MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde, TASARIMCI’nın hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

3.3 MÜŞTERİ,  yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %…..100….’ü kadar fark ödeyeceğini kabul eder. Bütün olarak değiştirmeden kasıt, mevcut tasarımın en az %50’sinden fazlasının değiştirilmesidir.

Madde 4 – TASARIMCI’nın YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 TASARIMCI, MÜŞTERİ’ nin ihtiyaç duyduğu yazılımları (Web sitesi) MÜŞTERİ’ nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yaparak, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

4.2 TASARIMCI, MÜŞTERİ tarafından talep edilen, site içi SEO ayarları, mobil memen ara butonu, kayan whatsapp iletişim butonu, google reklam hesabı kullanım desteği, SSL sertifikası ayarı, mobil uyumlu tasarım, site yönetim paneli ve her ürün ve hizmet için ayrı sayfaları oluşturacaktır.

4.3 TASARIMCI, Web sitesinin  bitmiş yayımını ….…  iş günü içinde yapacaktır.  Oluşabilecek herhangi bir gecikme durumunda MÜŞTERİ önceden gecikmenin sebep ve süresi hakkında detaylı olarak bilgilendirilecektir.

4.4 TASARIMCI, web sitesinin admin şifreleri teslim edecektir.

4.5 TASARIMCI, yapmış olduğu tasarım dosyalarını müşterinin kendisine ait olduğu hostinge yükleyecektir.

Madde 5- HİZMET BEDELİ

5.1 Hizmet bedeli ……………………. TL + KDV olarak belirlenmiştir.

5.2 MÜŞTERİ, Hizmet bedeli’nin tamamını iş başlangıcında peşin olarak ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, TASARIMCI taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6 (altı) maddeden ve 2 (iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme ……../………/……2020….. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir

……………..…(TASARIMCI)                                                  …………………(MÜŞTERİ)

(Tarih, İmza / Kaşe)                                                                (Tarih, İmza / Kaşe)