SEO Eğitimi Nedir?

SEO Eğitimi Nedir?

SEO Eğitimi Nedir?

“Search Engine Optimization” sözcüklerinin kısaltması olan SEO, Türkçe olarak “Arama Motoru Optimizasyonu” demektir. Daha açık ifadeyle, arama motoru için çözümleyerek iyileştirme şeklinde açıklanabilir. Bir süreç olarak değerlendirildiğinde kısaca şu basamaklardan oluşmaktadır:

1) SEO çalışması uygulanacak sitenin eksikleri, hata ve yanlışlarının tespit edilmesidir.

2) Tespit edilen sorunların iyileştirilmesi için izlenecek yol haritasının hazırlığıdır.

3) Hazırlanan plan dahilinde atılacak adımların uygulanmasıdır.

4) İyileştirme ve daha iyi bir konuma getirmek için yapılabilecek adımların atılmasıdır.

Bu dört aşama bir SEO uzmanı tarafından bilinen ve titizlikle uygulanan aşamalardır. Hâliyle bu sürecin belli bir zaman alması olağan bir durumdur. Özellikle hiçbir SEO çalışması yapılmamış, amatör düzeyde yayına alınmış sitelerde harcanan emek ve zaman daha fazladır.

Söz konusu dört aşamanın başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için SEO uzmanının iyi bir çözümleme (analiz) yapması gerekmektedir. Elde edilen bulgular ışığında ve belli bir plan dahilinde hareket edilerek aşamalar hâlinde SEO çalışması tamamlanabilir. Aksi durumda SEO hizmetinden verim alınabilmesi pek mümkün değildir.

SEO Eğitimi

SEO çalışması, kısaca özetlediğimiz bölümde bile birden fazla aşamaya bölünmüştür. Kısacası, hem teknik anlamda hem de arama motorlarındaki güncellemelerin takibi anlamında zorlu bir uğraşıdır. SEO uzmanlarının her iki konuda da yetkinliğini sürdürebilmesi, öğrenmeye ve araştırmaya açık olmalarına bağlıdır.

SEO eğitimi de tam bu noktada ayrı bir önem barındırmaktadır. SEO hizmeti alan internet sitesi sahipleri, ya kendilerinin ya da bir çalışanlarının SEO hakkında bilgi sahibi olmasını ve en azından bazı SEO çalışmalarının uygulanabilmesini talep etmektedir. Bu olağan ve yerinde bir taleptir; ancak birkaç günde SEO eğitiminin alınabilmesi oldukça güçtür. Buna karşın kısıtlı bir süre zarfında bile birçok aşaması ve hizmet çalışması olan SEO’ya dair tüyo ve ipuçları aktarılabilir. Böylece SEO hizmetini takip eden süreçte de ilgili internet sitesi yönetimi ve/veya çalışanları sitelerini takip etme, değerlerini ölçümleme ve verim için adım atma donanıma sahip olabilecektir.