İnternet Nedir | İnternetin Tarihçesi

İnternet Nedir | İnternetin Tarihçesi

Elektronik iletişim ağı olarak tanımlanan internet, dünyadaki bilgisayarların birbirine bağlanmasını sağlar. Elektronik iletişim hizmeti sayesinde yüz binlerce bilgisayar ağı birbirine bağlanarak iletişim rahat bir şekilde sağlanmaktadır.

İnternet sayesinde insanlar bir yandan web sitesi oluşturabilirken diğer yandan hayatını kolaylaştıracak işler yapmaktadır. İnternet genel olarak bilgisayar kavramının ortaya çıkmasıyla günümüze kadar gelmiştir. 1950’li yıllarda başlayan bu teknoloji ABD, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde bulunan laboratuarlarda dijital paket tasarımının yapılmasıyla başlamıştır. İlk olarak Arpanet kullanılmış ardından daha büyük ağlar geliştirilmeye başlanarak 20. yüzyılda modern teknoloji sayesinde internet kavramı günümüzdeki halini almıştır.

Böylece ağların birleştirilmesi sonucu insanlar hızlı bir şekilde veri akışı yapmaya başlamıştır.