Algoritma Nedir?

Algoritma Nedir?

Algoritma

Algoritma Ne Demek?

Algoritma, bilgisayarlarda yapılmak istenen herhangi bir işin doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olmak amacıyla izlenmesi gereken yoldaki sıraya denir.

Özellikle web sitesi tasarlamak ve istenilen hedefe ulaşmak isteyenler için sırasıyla izlenmesi gereken adımda algoritma kullanılır. Algoritma sayesinde artık ulaşılmak istenen hedefe kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Fakat izlenmesi gereken adımlar uygulanmazsa eğer, web sitesi veya herhangi bir uygulamada kullanıcılar sorunla karşılaşır. Algoritmalar genellikle program, matematikte bir işi çözmede karşımıza çıkabildiği gibi; günlük yaşantımızda da algoritmayla karşılaşırız.

Sonlu işlemler olarak tanımlanan algoritma, bir işin başlangıcından başlayarak işin bitmesi sonucunda sona erer. Bir insan nasıl herhangi bir sorunu çözebilirse algoritma da bilgisayar programlama sonucu karşılaşılan sorunları hızlı bir şekilde çözer.